Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
naszego Kolegi, wieloletniego współpracownika, znakomitego specjalisty

Doktora Marka Jaworskiego.

Zapamiętamy go jako wspaniałego lekarza,
a przede wszystkim dobrego człowieka.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
PZU Zdrowie SA Oddział CM Medicus w Opolu

ODRA

Szanowny Pacjencie!!!

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę zakaźną odrę, to przed zgłoszeniem się do przychodni poinformuj o tym personel telefonicznie:

 

 • Centrum Medyczne Medicus przy Pl. Piłsudskiego 5 w Opolu
  • telefon do rejestracji 774444999.
 • Przychodni Centrum Medicus przy ul. Mickiewicza 1 w Opolu
  • telefon do rejestracji 774427010.

 

Pozwoli nam to na podjęcie działań zmniejszających możliwość szerzenia się zakażenia wirusem odry.

Komunikat:

Zarząd spółki "Medicus w Opolu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 500 §1 w zw. z art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26.07.2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu "Medicus w Opolu" Sp. z o.o. nr 1/VII/2017 plan połączenia spółki "Medicus w Opolu" Sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki "Medicus w Opolu" Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ
PZU ZDROWIE S.A. ODDZIAŁ CENTRUM MEDYCZNE MEDICUS W OPOLU

W związku z zakończeniem przez dr Annę Truch z dniem 29.12.2017 roku pracy w tutejszej placówce oraz odwołaniem wizyt, informujemy, że:

Pacjenci pierwszorazowi otrzymują:

 1. Oryginał skierowania oraz bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty wpisania na listę.
 2. Listę pozostałych placówek posiadających poradnię endokrynologiczną w ramach kontraktu z NFZ.

W trakcie rejestracji do nowej poradni należy przedstawić skierowanie, a także dołączyć zaświadczenie o terminie wpisu do kolejki w placówce medycznej.

Pacjenci w trakcie leczenia:

 1. Mogą wnioskować o wydanie kopii dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot medyczny może pobierać opłatę.
 2. W przypadku zgłoszenia się do nowej placówki medycznej należy dostarczyć oryginał aktualnego skierowania, wystawionego przez lekarza POZ, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji.

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-opole.pl w zakładce "GDZIE SIĘ LECZYĆ".

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej - "Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne" - http://kolejki.nfz.gov.pl/

Na podstawie komunikatu OOW NFZ z dnia 15.09.2017 r.

Polecamy

 • Dla pracodawców
  Dla Pracodawców
  Mamy kilka wariantów do wyboru na abonamentowe usługi medyczne dla Waszych firm. [więcej]
 • Szkoła Pleców
  Szkoła Pleców
  Zapraszamy na zajęcia praktyczne i teoretyczne -
  Pl. Piłsudskiego 5 [więcej]
 • Turnusy rehabilitacyjne
  Turnusy rehabilitacyjne
  Zapraszamy na nasze dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. [więcej]
 • Poradnia pediatryczna
  Poradnia pediatryczna
  Czynna 5 dni w tygodniu.
  Przyjmują pediatrzy
  i specjalista neonatolog [więcej]