Zapraszamy do Przychodni PZU Zdrowie SA Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu

Jesteśmy jednostką oferującą szeroką gamę usług medycznych, w skład których wchodzą: ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji dzieci i dorosłych, diagnostyki obrazowej, profilaktyki oraz medycyny pracy.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie zapewniające satysfakcję i komfort pacjenta jest naszym przewodnim celem, do którego dążymy poprzez zarządzanie ryzykiem, zgodnie z normą ISO 9001:2015, a także dzięki ciągłemu kształceniu personelu, modernizacji sprzętu medycznego, doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych oraz rozszerzanie zakresu opieki odpowiadającej potrzebom klienta.

Dzięki staraniom całego personelu i angażowaniu go w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, dajemy klientom poczucie bezpieczeństwa i świadomość objęcia opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.

Zarówno Dyrekcja jednostki, jak i jej pracownicy, przyjęli założenia Systemu Zarządzania Jakością zobowiązując się do jego wdrożenia, utrzymania i doskonalenia.

Opole, 1 marca 2018r.

Dyrektor Oddziału PZU Zdrowie S.A.
Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu.