Badania laboratoryjne

Medicus - Badania laboratoryjne

 

 

Hematologia

Morfologia krwi
Rozmaz krwi - manualnie
Retikulocyty
OB
OB z palca

Koagulologia

PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR)
APTT (kaolinowo-kefalinowy)
Fibrynogen
Czas trombinowy TT
AT III (antytrombina trzecia)
D-dimery (metoda ilościowa)
Kompleks trombina-antytrombina (TAT)
Białko C aktywność
Białko C antygen
Oporność na aktywne białko C (APCR)
Czynnik von Willebranda - antygen
Czynnik von Willebranda - aktywność
Czynnik II
Czynnik V
Czynnik VII
Czynnik VIII
Czynnik IX
Czynnik X
Czynnik XI
Czynnik XII
Fragment F1,2

Badania moczu, test ciążowy, badanie nasienia

Mocz - analiza ogólna + osad
Mocz - glukoza, c. ketonowe
Mocz - białko ilość. w moczu dobowym
Mocz - liczba Hamburgera
Mocz - liczba Addisa
Mocz - mikroalbuminuria
Mocz - badanie kamieni moczowych
Mocz - koproporfiryny i uroporfiryny
Mocz - dobowe wydalanie: mocznik
Mocz - dobowe wydalanie: kreatynina
Mocz - dobowe wydalanie: k. moczowy
Mocz - dobowe wydalanie: sód i potas
Mocz - dobowe wydalanie: wapń
Mocz - dobowe wydalanie: magnez
Mocz - dobowe wydalanie: fosfor nieorg.
Test ciążowy
Badanie nasienia

Badania kału

Krew utajona w kale
Test na obecność lamblii (ELISA)
Kał na pasożyty (jedno oznaczenie)
Posiew kału (Salmonelle, Shigella, E.coli, Yersinia)
Kał na resztki pokarmowe
Wymaz na owsiki
Posiew kału w kierunku SS

Biochemia kliniczna

Aminotransferaza alaninowa (ALAT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT)
a-Amylaza (diastaza)
Cholinoesteraza (CHE)
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
Fosfataza zasadowa (ALP, AP)
Fosfataza kwaśna (AcP)
Fosfataza sterczowa (AcP-P)
g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP)
Kinaza kreatynowa (CK-NAC, CPK)
Kinaza kreatynowa CKMB
Troponina
Lipaza
Albumina
Białko całkowite (TP)
Proteinogram (elektroforeza)
Bilirubina całkowita (Bil-T)
Bilirubina bezpośrednia (Bil-D)
Bilirubina pośrednia
Cholesterol całkowity (CHOL)
Cholesterol HDL
Trójglicerydy (TG)
Cholesterol LDL
Glukoza
Krzywa cukrowa (3 punktowa, 75g glukozy,
czas pobrania: 0, 1, 2h)
Krzywa cukrowa (2 punktowa, 50g glukozy,
czas pobrania: 0, 1h)
Krzywa cukrowa (1 punktowa, 50g glukozy,
czas pobrania 1h)
Mocznik
Kreatynina
Kwas moczowy
Sód, Potas, Wapń (elektrolity)
Potas
Chlorki
Wapń całkowity
Wapń skorygowany
Magnez
Fosfor nieorganiczny
Żelazo
Lit
Cynk
Ołów
Miedź
TIBC
Transferyna
Celuroplazmina
Osmolalność
Homocysteina
Pr. Tymolowa

Badania zapalne i reumatoidalne

ASO ilościowo
RF- ilościowo
Odczyn Waaler-Rose
CRP - ilościowo
CCP
PPJ (przeciwciała przeciwjądrowe - przesiew)
Seromukoid
Lateks LE

Serologia grup krwi

Grupa krwi
Grupa krwi z wpisem do dowodu
Grupa krwi z wpisem na KREWKARTE
Przeciwciała
BTA

Diagnostyka chorób tarczycy

TSH III generacji
FT3 (wolne T3)
FT4 (wolne T4)
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie)
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
Tyreoglobulina (TG)
P.ciała przeciw receptorom TSH (TRAb)

Hormony płciowe

TSH III generacji
FT3 (wolne T3)
FT4 (wolne T4)
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie)
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
Tyreoglobulina (TG)
P.ciała przeciw receptorom TSH (TRAb)
Hormony płciowe
FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktyna
HCG-beta ilościowo
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)
DHEA
Testosteron
Estriol wolny
Androstendion
17-OH progesteron

Pozostałe hormony, metabolity i leki

Aldosteron
Aldosteron w dobowej zbiórce moczu
Adrenalina
Noradrenalina
Dopamina
Metanefryna
Normetanefryna
ACTH (hormon adrenokortykotropowy)
Kortyzol
Kalcytonina
Parathormon PTH
Hormon wzrostu GH
IGF 1
Kortikoidy wolne w moczu dobowym
17-ketogenne sterydy w dobowej zbiórce moczu
17-hydroksykortykoidy w dobowej zbiórce moczu
17-ketosterydy w dobowej zbiórce moczu
Kwas wanilinomigdałowy w dobowej zbiórce moczu
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej
zbiórce moczu
Kwas walproinowy
Karbamazepina
HIV
CKMB

Markery nowotworowe

Markery nowotworowe
PSA (specyficzny antygen prostaty)
PSA-wolny
AFP (alfa-fetoproteina)
CA-125 (m.in. marker raka jajnika)
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka,jajnika i płuc)
CA-19.9 (m.in.m.nowotworów p.pokarmowego)
CEA (antygen karcinoembrionalny)
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)
Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta)
b2-mikroglobulina
NMP-22
TPA

Diagnostyka anemii

Ferrytyna
Witamina B12
Kwas foliowy
Transferyna

Diagnostyka cukrzycy

C-peptyd
Insulina
Hemoglobina glikowana [HbA1c]

Diagnostyka infekcji

HBs antygen - test jakościowy
WR
WR (panel: VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA)
Anty-HBs - test ilościowy
Przeciwciała anty-HBe
HBe-antygen
Przeciwciała anty-HBc IgM
Przeciwciała anty-HBc całkowite
Przeciwciała anty-HAV total
Przeciwciała anty-HCV
HCV - RNA jakościowo (metodą PCR)
HCV - RNA ilościowo (metodą PCR)
HCV - genotypowanie (metoda PCR)
Toksoplazma IgG - test ilościowy
Toksoplazma IgM - test ilościowy
Toksoplazma - test potwierdzenia
(o.Sabina-Feldmana)
Toksoplazma IgA
Różyczka IgG - test ilościowy
Różyczka IgM - test półilościowy
Herpes 1 i 2 IgG - test jakościowy
Herpes 1 i 2 IgM - test jakościowy
CMV IgG - test ilościowy
CMV IgM - test ilościowy
CMV (metodą PCR)
Przeciwciała anty-HIV 1/ HIV 2
Mononukleoza (odczyn lateksowy)
Mykoplazma (OWD)
Mycoplasma pneum. IgG
Mycoplasma pneum. IgM
Mycoplasma hominis OIF
Mycoplasma urealyticum OIF
Mycoplasma genitalium OIF
EBV IgG - ilościowo
EBV IgM - ilościowo
Bruceloza (OWD + odczyn Wrighta)
Helicobakter pylori IgG - test ilościowy
Borelioza IgG - test ilościowy
Borelioza IgM - test ilościowy
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA
Listerioza - test jakościowy
Chlamydia trachomatis IgG - test ilościowy
Chlamydia trachomatis IgM - test ilościowy
Chlamydia trachomatis antygen
Chlamydia pneumoniae IgG - test ilościowy
Chlamydia pneumoniae IgM - test ilościowy
Toxocaroza
Varicella zoster IgG - ospa wietrzna
Varicella zoster IgM - ospa wietrzna
Odra IgG
Odra IgM
Śiwnka IgG
Świnka IgM
Yersinioza IgA
Yersinioza IgG
Yersinioza IgM
Grypa typ B,A w klasach IgG i IgM (każde oznaczenie)
Paragrypa typ 1-4 IgG
Paragrypa typ 1-4 IgM
Pneumocystoza IgG jakościowo
Pneumocystoza IgM jakościowo
Awidność p/ciał w klasie IgG
Cytomegalia IgM
Cytomegalia IgG

Osteoporoza

Pyrylinks D (dezoksypirydynolina)
Osteokalcyna
C telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)

Inne

Homocysteina
Leptyna
IL-6 (interleukina 6) - test półilościowy
Katecholaminy w dobowej zbiórce moczu
Morfina (opiaty) w moczu
Amfetamina w moczu
Kokaina w moczu
Marihuana (THC) w moczu
Barbiturany w moczu

Immunoglobuliny

IgA
IgM
IgG
IgG, IgA, IgM (łącznie)
IgE

Składniki dopełniacza i inne enzymy

C1 inhibitor
Alfa 1 antytrypsyna
C-3 c (składnik dopełniacza)
C-4 (składnik dopełniacza)

Autoimmunologia

Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne - test przesiewowy (IIF, Hep-2) (ANA1)
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro))
SS-B (La),Jo-1, PM-ScI, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza-I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) (IIF, Hep-2, DID) (ANA 2)
Przeciwciała przeciwjądrowe (min. histonowe, Ku, i rib-P-Protein) (IMMUNOBLOT) (ANA 3)
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) (IIF)
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF)
Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF, test Crithidium luciliae)
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (IIF)
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) (IIF)
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF)
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF)
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG - łącznie
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA (IIF)
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG (IIF)
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG łącznie(IIF)
Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF)
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM)i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture’s Syndrome) (IIF)
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) (IIF)
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF)
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF)
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)
Przeciwciała anty-LKM (IIF)
Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF)
Panel wątrobowy (anty-LKM, LPS, SLA) (IIF)
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF)
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki
i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF)
Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF)
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF)
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA)
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA)
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM (ELISA)
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG (Elisa)
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG i IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG (Elisa)
Przeciwciała przeciw protrombinie IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (Elisa)
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG (Elisa)
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM (Elisa)
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (Elisa)
Antykoagulant toczniowy (Testy krzepnięcia)

Badania genetyczne (metoda PCR)

Azospermia
Onkologia
BRCA 1, BRCA 2
HPV
HTGR
Translokacje chromosomowe w ostrych
białaczkach szpikowatych (AML)
Mikroorganizmy
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumonie
Toxoplazma gondii
Borrelia burgdorferii
CMV - Cytomegalia
CMV - ilościowo
HSV - opryszczka (jakościowo)
HSV - opryszczka (ilościowo) typ 1 i 2
EBV - ilościowo
Streotococcus sp
Staphylococcus sp
Salmonella sp
Listeria sp
Ureaplasma sp
Yersinia sp
Legionella sp
Leptospira sp
Mycobacterium Tuberculosis
HBV - jakościowo
HCV - jakościowo
HIV - jakościowo
HCV genotypowanie
HCV - ilościowo
HBV - ilościowo
HIV typ 1 i 2 ilościowo
HCV ilościowo + genotypowanie
HCV jakościowo + genotypowanie
HBV - jakościowo + ilościowo
HCV - jakościowo + ilościowo
Choroby genetyczne
Mukowiscydoza
Zespół łamliwego chromosomu X
Dystrofia mięśniowa
Choroba Alzeimera (ApoE)
Choroba Huntingtona
Choroba Parkinsona
CCR5
Badanie w kierunku ustalenia ojcostwa lub pokrewieństwa dla 2-3 osób (12 lokacji genu)
Badanie w kierunku ustalenia ojcostwa lub pokrewieństwa dla 2-3 osób (17 lokacji genu)
Badanie dodatkowego domniemanego ojca
lub dodatkowego dziecka (12 lokacji genu)
Badanie dodatkowego domniemanego ojca
lub dodatkowego dziecka (17 lokacji genu)

Mikrobiologia

Badania bakteriologiczne

Materiał z dróg oddechowych: wymaz z nosa,
gardła a także oka, ucha i inne
Materiał z dróg moczowo-płciowych:
posiew ilościowy moczu
Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy,
cewki moczowej, nasienie i inne
Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i inne
Sporal A
Krew na posiew
Identyfikacja bakterii
Antybiogram
Przy zakażeniach polibakteryjnych
każdy następny
Antybiogram + identyfikacja

Badania mykologiczne

Materiał z dróg oddechowych, moczowo-płciowych, wymazy z ran i inne
Kał
Badanie w grzybicach powierzchniowych: izolacja i identyfikacja dermatofitów, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych - włosy, skóra, paznokci

Diagnostyka cytologiczna

Cytologia ginekologiczna (badania cytohormonalne)
HPV (wirus brodawczaka ludzkiego metoda HC)

Alergia - IgE specyficzne

Kurz, roztocza i inne składniki kurzu

H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)
D1 - roztocze pteronyssinus
D2 - roztocze farinae
D70 - Acarus siro
D71 - Lepidoglyphus destructor
D72 - Tyrophagus putescientiae
I6 - karaluch-prusak
E7 - odchody gołębia

Sierści i pierza

E1 - sierść kota
E2 - sierść psa
E3 - sierść konia
E6 - sieść świnki morskiej
E78 - pióra papużki falistej
E81 - naskórek owcy
E82 - naskórek królika
E70 - pierze (pióra gęsi)
E84 - naskórek chomika
E86 - pióra kaczki
E201- pióra kanarka

Trawy i zboża

G6 - tymotka łąkowa
G12 - żyto / pyłki
G3 - kupkówka pospolita
G4 - kostrzewa łąkowa

Drzewa

T2 - olcha
T3 - brzoza
T4 - leszczyna
T12 - wierzba
T14 - topola

Pleśnie

M1 - Penicilium notatum
M2 - Cladosporium herbarum
M3 - Aspergillus fumigatus
M6 - Alternaria tenuis
M5 - Candida albicans
M4 - Mucor racemosus

Chwasty

W6 - bylica pospolita
W9 - babka lancetowata
W10 - komosa biała

Jajko

F1 - białko jajka
F75 - żółtko jajka
F245 - jajko całe

Produkty mleczne i sery

F2 - mleko krowie
F76 - alfa laktoalbumina
F77 - beta laktoglobulina
F78 - kazeina
F81 - ser cheddar

Produkty mączne

F4 - pszenica
F5 - żyto
F6 - jęczmień
F7 - owies
F8 - kukurydza
F9 - ryż
F11 - gryka
F14 - soja
F79 - gluten

Mięsa

F26 - wieprzowina
F27 - wołowina
F83 - kurczak
F88 - baranina
F284 - indyk

Ryby

F3 - dorsz
F40 - tuńczyk

Warzywa

F12 - groch
F15 - fasola
F25 - pomidor
F31 - marchew
F35 - ziemniak
F48 - cebula
F85 - seler
F86 - pietruszka
F244 - ogórek

Owoce

F33 - pomarańcza
F44 - truskawka
F49 - jabłko
F92 - banan
F94 - gruszka
F255 - śliwka
F84 - kiwi

Orzechy i nasiona

F13 - orzech ziemny
F17 - orzech leszczyny
F230 - orzech pistacjowy
F256 - orzech włoski

Inne - używki

F93 - kakao
F221- kawa
F105- czekolada

Przyprawy

F89 - musztarda
F280- pieprz czarny
F277 - koperek

Owady

I1 - jad pszczoły
I3 - jad osy
I71 - komar
I75 - jad szerszenia
I73 - Chironomus pulmosus

Pasożyty

P1 - glista ludzka
P2 - tasiemiec
P5 - Toxocara canis

Tkaniny, ubiory

K20 - wełna
O1M - Bawełna

Leki

C204 - amoxycylina
C70 - insulina wieprzowa
C73 - insulina ludzka
C10 - penicylina

Inne

F403 - drożdże
K82 - latex

Panele

GP1 - Mieszanka traw wczesnych: kupkówka pospolita (G3), kostrzewa łąkowa (G4), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), wiechlina łąkowa (G8)
GP4 - Mieszanka traw późnych: tomka wonna (G1), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), trzcina pospolita (G7), żyto (G12), kłosówka wełnista (G13)
TP9 - Mieszanka drzew: olsza szara (T2), brzoza brodawkowata (T3), leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12)
WP3 - Mieszanka chwastów: bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłoź pospolita (W12), babka lancetowata (W9), komosa biała (W10)
MP1 - Mieszanka pleśni: Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), Cladosporium herbarum(M2),Aspergillus fumigatus(M3), Candida ablicans (M5)
EP1 - Mieszanka naskórków I: naskórek psa (E5),naskórek kota (E1), naskórek konia (E3), naskórek krowy (E4)
EP71 - Mieszanka pierza: kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, pierze indyka
FP5 - Panel dziecięcy (żywność)dorsz (F3), białko jaja (F1), orzech ziemny (F13), mleko krowie (F2), soja (F14), mąka pszenna (F4)
FP2 - Ryby, skorupiaki, owoce morza: dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37), tuńczyk (F40)
EP71 - Mieszanka pierza: kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, pierze indyka
ALA-TOP - Dermatophagoides pteronyssinus (D1), naskórek kota (E1), łupież psa (E5), Cynodon palczasty (trawa) (G2), tymotka łąkowa (G6), Penicilium notatum (M1) Alternaria tenuis (M6), brzoza brodawkowata (T3), Kryptomeria japońska (T17), Ambrosia elatior (W)

Alergeny w panelach

IgE sp. PANEL POKARMOWY - orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski,migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna,sezam, mąka żytnia
IgE sp. PANEL ODDECHOWY - pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp., babki lancetowatej, D.Farinae, D. Pteronyssinus
IgE sp. PANEL ODDECHOWY - naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicili
IgE sp. PANEL MIESZANY - orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna
IgE sp. PANEL MIESZANY - pyłek: brzozy brodawkowej, traw (mix), bylicy sp., D. Farinae, D. Pteronyssinus
IgE sp. PANEL MIESZANY - naskórek: psa, kota, konia, Asper