Zapraszamy również pacjentów ubezpieczonych w NFZ,
posiadających pakiety medyczne ogólnopolskich firm sieciowych
i ubezpieczeniowych oraz pacjentów prywatnych.


Co robić w poniższych przypadkach?
  • w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, podczas utraty przytomności,
  • upadków z wysokości, złamań,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • nagłych zaburzeń świadomości,
  • urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażeniu prądem,
  • porodu, dolegliwości związanych z ciążą,
  • nagłych zachorowań w miejscu publicznym.
W wymienionych przypadkach należy natychmiast
kontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym - telefon 999.