Julia Kania

lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej
terapeuta i trener metody Marte Meo

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci przyjmowani są pacjenci od 0 do 7 roku życia - w celu postawienia diagnozy i ustalenia potrzeb w zakresie rehabilitacji.

Diagnostyka obejmuje dzieci z:
 • zaburzeniami neurorozwojowymi
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • asymetrią ułożeniową, kręczem szyi
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • chorobami genetycznymi
 • schorzeniami ortopedycznymi
 • zaburzeniami sensorycznymi
 • dysharmonią rozwoju
 • zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
Metody diagnostyczne stosowane w naszym ośrodku:
 • standardowe badanie pediatryczne
 • badanie neurologiczne
 • ocena poziomu funkcjonalnego we wszystkich sferach rozwojowych m.in. przy pomocy MFDR - Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
 • metoda Prechtla, stopień zaawansowany pozwala na postawienie wczesnej diagnozy - już od 1 miesiąca życia - u dzieci ryzyka i dzieci przedwczenie urodzonych
 • test Brazeltona
 • metoda TIMP - Test of Infant Motor Performace
 • ocena poziomu funkcjonalnego dziecka z MPD i określenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego

Podczas wizyty lekarskiej poza informacją o diagnozie, rodzice otrzymują wskazówki do wspomagania rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwojowych.

Postępy dziecka oceniane są na kolejnych wizytach kontrolnych.

W zależności od rodzaju schorzenia lub deficytów rozwojowych dziecko kierowane jest na określony rodzaj terapii.

W ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci prowadzona jest kompleksowa, specjalistyczna, ukierunkowana na deficyty rozwojowe, terapia:
 • NDT Bobath
 • psychologiczna
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • neurologopedyczna
 • ortoptyczna
 • wisceralna
 • powięziowo-mięśniowa wg koncepcji KMI