Małgorzta Gac

Jestem certyfikowanym logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym.

Szerokie doświadczenie zawodowe (m.in.: wieloletnia praca z osobami dorosłymi z afazją na oddziale neurologii, z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo, z dziećmi z wadami sprzężonymi), pozwala mi na diagnozowanie i prowadzenie terapii z osobami z dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy i zaburzeń rozwoju psychoruchowego.

Ukończyłam min. następujące kursy i szkolenia:
 • Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji u dzieci z grupy wysokiego ryzyka,
 • Zaburzenia procesu porozumiewania się w uszkodzeniach mózgu u dzieci,
 • Diagnoza i metoda TEACCH w terapii osób autystycznych, prowadzonych przez metodyków ze Szwecji na przestrzeni 3 lat;
 • Diagnoza i terapia dzieci jąkających się,
 • Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki,
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu - Fundacja Synapsis,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania - logopedyczne warsztaty diagnostyczno-terapeutyczne.

Posiadam certyfikaty z zakresu komunikacji alternatywnej:
 • międzynarodowe uprawnienie do pracy Metodą Komunikacji Bliss (głównie osoby niepełnosprawne ruchowo)
 • uprawnienie do stosowania Metody Fonogestów (osoby niedosłyszące);
 • w pracy wspomagam się też Piktogramami i Makatonem

Moje plany szkoleniowe na 2018 r:
 • Terapia manualna w logopedii;
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna wg. założeń Carla Delacato