Maria Nowoświatłowska

Pedagog i logopedą ze specjalizacją neurologopedy.

Kursy i szkolenia pozwalają mi na diagnozowanie i prowadzenie terapii u dzieci z różnymi dysfunkcjami w zakresie rozwoju mowy i komunikacji, a także z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większe możliwości skorygowania zaburzonego rozwoju mowy.

 • "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"
 • "Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi zaburzeniami funkcji oralnych (w tym żywienie przez zgłębnik oraz PEG)"
 • "Problemy diagnozy i terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo głębiej i znacznie"
 • "Diagnoza i terapia jąkania"(z uwzględnieniem Zmodyfikowanego Programu Psychologicznej Terapii Jąkających się)
 • "Jak nauczyć porozumiewać się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą" Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego"
 • "MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM."
 • "Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato" I i II stopnia
 • "Mowa i komunikacja u osób z autyzmem"
 • "Terapia dziecka z autyzmem – podstawowe modele pracy, terapie wspomagające, planowanie i realizacja celów terapeutycznych, tworzenie programów terapii"
 • "Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania"
 • "Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia."
 • "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy"
 • "Terapia manualna w logopedii"