Medycyna Pracy

Medicus - Poradnia Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy oferuje kompleksową opiekę profilaktyczną dla pracowników. Dbając o komfort naszych klientów i szanując ich czas, staramy się koordynować wszystkie konsultacje i badania tak, by ich realizacja była możliwa w jednym dniu.


W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania kierowców (zawodowych)
 • badania do prawa jazdy


oraz niezbędne do wystawienia orzeczenia konsultacje specjalistyczne:

 • okulistyczne
 • neurologiczne
 • laryngologiczne
 • inne specjalności na zlecenie lekarza medycyny pracy
 • badania psychotechniczne (realizowane przez podwykonawcę: www.psyche.opole.pl)
 • badania diagnostyczne: EKG, RTG klatki piersiowej, audiometrię tonalną, spirometrię
 • badania laboratoryjne – w pełnym zakresie.

 

Odwiedź naszą przychodnię Medicus w Opolu:

Opole, pl. Piłsudskiego 5

Rejestracja telefoniczna +48 77 4444 999, poniedziałek-piątek, godz. 08.00-18.00.
W ramach poradni przyjmują:


Kliknij po dodatkowe informacje oferty Medycyna Pracy.
Obsługa pacjenta zgłaszającego się na badania medycyny pracy
 1. Aby badania medycyny pracy przebiegały sprawnie, pracownicy powinni umawiać termin badania telefonicznie pod numerem: 077 44 44 999 lub pod innym wskazanym pracodawcy numerem telefonu.
 2. Podczas rejestracji rejestratorka ustala jakie konsultacje mogą być wymagane w ramach badań na dane stanowisko.
 3. Pracownik otrzymuje informację o dacie i godzinie badania.
 4. W dniu badania pracownik zgłasza się do rejestracji OBSŁUGA FIRM ze skierowaniem na badania profilaktyczne wydanym przez pracodawcę.
 5. Dalsze postępowanie na miejscu zgodnie z informacjami uzyskanymi w rejestracji.
Dokumenty wymagane podczas wizyty u lekarza medycyny pracy

1. Skierowanie na badania profilaktyczne, które powinno zawierać:

 • pieczątkę pracodawcy/podmiotu kierującego na badania,
 • rodzaj badań zlecanych: wstępne/okresowe/kontrolne/sanitarno-epidemiologiczne,
 • dane identyfikacyjne osoby kierowanej na badania: imię, nazwisko, Pesel, ew. data urodzenia, adres zameldowania,
 • nazwa stanowiska,
 • czynniki szkodliwe i uciążliwe na danym stanowisku pracy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r.,
 • opis czynności wykonywanych na danym stanowisku/charakterystyka stanowiska pracy,

2. Dowód tożsamości.

3. W przypadku badań kontrolnych (po zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni) konieczne jest ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O ZAKOŃCZONYM LECZENIU. Zaświadczenie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie w okresie niezdolności do pracy. Brak powyższego zaświadczenia uniemożliwia realizację przez lekarza medycyny pracy badania kontrolnego.

4. Osoby zgłaszające się na badania sanitarno-epidemiologiczne zgłaszają się do lekarza z książeczką sanitarno-epidemiologiczną (do nabycia w księgarniach z drukami akcydensowymi). Jeżeli osoba posiada wyniki badań kału na nosicielstwo salmonella shigella powinna okazać je lekarzowi, w innym wypadku badanie będzie musiało być wykonane ponownie.

5. W przypadku kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami kategorii D nabytymi przed 10 września 2008 r. i uprawnieniami kategorii C uzyskanymi  przed 10 września 2008 r. należy posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie dokształcającym kierowców wykonujących transport drogowy (dawne świadectwo kwalifikacji).

6. Osoby, które wykonują badania na stanowiska, na których wymagane są badania psychotechniczne, a posiadają ważne zaświadczenie proszone są o okazanie go lekarzowi medycyny pracy. W innym wypadku lekarz zleci wykonanie tych badań ponownie.

Druki do pobrania
Akty prawne dotyczące badań medycyny pracy