Poradnia Pediatryczna

Medicus - Poradnia pediatryczna

Oferta poradni obejmuję odpłatnie konsultacje dzieci zdrowych oraz konsultacje dzieci chorych.

Zapraszamy także pacjentów z kartami sieciowych firm medycznych współpracujących z naszą placówką.

Poradnia realizuje tylko wizyty komercyjne.

Odwiedź naszą przychodnię Medicus w Opolu:

Opole, ul. Mickiewicza 1

Rejestracja telefoniczna +48 77 442 70 10, poniedziałek-piątek, godz. 08.00-18.00.
W ramach poradni przyjmują:

WEEKENDOWA OPIEKA PEDIATRYCZNA - Opole, ul. Mickiewicza 1

Rejestracja telefoniczna +48 77 4400 044, sobota i święta od 8.00-15.00.
W ramach weekendowej opieki pediatrycznej przyjmują: