Metoda NDT-BOBATH

Metoda NDT-BOBATH

„My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.

Karl Bobath

Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath jest szczególnie przydatna w leczeniu niemowląt i dzieci zarówno z niewielkimi dysfunkcjami jak i z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Jest całkowicie bezbolesna i przyjazna dla pacjenta. Opiera się na normalizacji napięcia mięśniowego, wygaszaniu nieprawidłowych reakcji i torowaniu prawidłowych wzorców ruchu.

Terapię prowadzimy w taki sposób, aby zastosowane wspomagania i ćwiczenia eliminowały nieprawidłowe wzorce ruchowe, a utrwalały i torowały najbardziej prawidłowe z możliwych reakcje ruchowe.

Ćwiczymy całe ciało dziecka, a nie poruszamy wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarczamy dziecku właściwych doznań zarówno motorycznych jak i czucia powierzchownego oraz głębokiego.

Tak prowadzona terapia aktywizuje dziecko do wybierania jak najbardziej prawidłowych rozwiązań ruchowych.

Nasza pomoc przy wykonywaniu ruchu przez dziecko, powinna być dobrana tak, aby zapewnić maksymalny i aktywny jego udział w wyborze jak najbardziej właściwego rozwiązania ruchowego.

To nie terapeuta wykonuje ruch lecz podąża za dzieckiem, dzięki temu nie wymusza zbyt dużego wysiłku czy stresu, które negatywnie wpływają na rozwój dziecka.

Należy sobie jednak uświadomić, że terapia prowadzona przez około 45 minut 1-3 razy w tygodniu nie przyniosłaby optymalnych efektów, gdyby nie współpraca na linii rodzic, opiekun dziecka i terapeuta. Odpowiednio poinformowani przez terapeutę rodzice, opiekunowie dziecka podczas codziennej pielęgnacji, noszenia dziecka jak również właściwie kierowanej zabawy, w sposób zupełnie naturalny, nie ingerujący w naturalny rytm dnia wspomagają terapię utrwalając jej efekty.