Terapia mięśniowo-powięziowa

Terapia mięśniowo-powięziowa

według koncepcji KMI

Wszystkie mięśnie w ludzkim ciele stanowią jedną tkankę, stąd napięcie jednych może wpływać na inne, nawet bardzo odległe.

Terapia manualna KMI przywraca im równowagę i jest niezbędnym elementem kompleksowej terapii u dzieci z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, kostno-stawowego, mięśniowego i strukturalnego.

Wszystkie mięśnie w ludzkim ciele stanowią jedną tkankę, stąd napięcie jednych może wpływać na inne, nawet bardzo odległe. Terapia manualna KMI przywraca im równowagę i jest niezbędnym elementem kompleksowej terapii u dzieci z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, kostno-stawowego, mięśniowego i strukturalnego.

KMI (Kinesis Myofascial Integration) czyli: Ruchowa Integracja Mięśniowo-Powięziowa to metoda, która polega na pracy z ciałem, uwzględniająca kompleksowe zmiany ułożenia względem siebie poszczególnych jego części w taki sposób, aby przywrócić im bardziej funkcjonalną i zbalansowaną strukturę. Bazą są meridiany – łańcuchy powięziowe, a jego twórcą jest Thomas Myers – światowej sławy amerykański anatom i terapeuta. Udowodnił zależność między „taśmami” w naszym ciele i ich zależności względem siebie. Odkryto, że w naszym ciele nie tylko mięśnie i kości łączą się ze sobą, ale także i powieź (tkanka łączna) – błona otaczająca nasze mięśnie i organy. Zrozumienie tego pozwala zrozumieć jak napięcia i skrócenia w obrębie jednej struktury mogą przenosić się w bardzo odległe miejsca w ciele.

Żeby zrozumieć łańcuchy powięziowe w naszym ciele, możemy sobie wyobrazić namiot naprężony linkami. Tylko prawidłowe naprężenie z wszystkich stron jednakowo, pozwala na utrzymanie prawidłowe namiotu. Podobnie jest w ciele człowieka, wystarczy większy „luz” w jednej z linek i namiot (nasze ciało) już nie wygląda tak samo, nie jest tak stabilny.

Praca powięziowa polega na przywróceniu prawidłowego napięcia i balansu między tymi linkami do prawidłowego funkcjonowania. Często rozwój motoryczny u dzieci jest związany z dysbalansem mięśniowo-powięziowym, a to hamuje ich naturalny rozwój. Uwolnienie od zbędnych napięć powoduje przywrócenie możliwości do osiągnięć motorycznych i życiu w balansie mięśniowo-powięziowym.