Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna jest niezbędnym elementem programu kompleksowej terapii dzieci z szeroko rozumianymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej pozwala na ocenę mocnych stron dziecka, jego potencjału, ale również określenie jego trudności oraz sfer rozwoju, które wymagają wsparcia i podjęcia oddziaływań terapeutycznych.

Terapia psychologiczna ukierunkowana jest na:

 

  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
  • wspieranie jego rozwoju poznawczego, sfery społeczno-emocjonalnej oraz kompetencji komunikacyjnych dziecka,
  • prowadzenie obserwacji w kierunku nieprawidłowości w zakresie procesów integracji sensorycznej,
  • wsparcie dla rodziców w kwestiach wychowawczych, rozwojowych; ukierunkowanie na dalszy proces diagnostyczny jeśli jest taka potrzeba,
  • tworzenie indywidulanych programów terapeutycznych w celu wspierania rozwoju dziecka.

 

Czy kilkumiesięcznemu maluchowi jest potrzebny psycholog?

To często zadawane pytanie, przecież moje dziecko nie mówi. Ależ mówi! Mówi całym sobą, stąd psycholog może w trakcie spotkania ocenić przebieg rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności chwytania czy sferę emocjonalną dziecka. Przekazać konkretne wskazówki, propozycje zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój. Rodzic ma możliwość omówienia wielu kwestii rozwojowych i wychowawczych, wyzwań jakie stoją przed dzieckiem i rodzicem (począwszy od tematów smoczka, i nieprzespanej nocy). Wizyty w zależności od sytuacji i potrzeb dziecka oraz rodziców mają charakter konsultacji (jedno do kilku spotkań) bądź też rozpoczęcia stałej współpracy, w celu wspierania rozwoju dziecka.