Szkoła pleców

Medicus - Porady dietetyka

Szkoła pleców to zajęcia praktyczne i teoretyczne, których celem jest profilaktyka schorzeń kręgosłupa poprzez przywrócenie równowagi mięśniowo-stawowej oraz nabycie umiejętności posługiwania się własnym ciałem.

Pacjenci dowiadują się jak powstają bóle kręgosłupa, jak ich unikać, zachowywać się podczas codziennych czynności. Otrzymują konkretne wskazówki dotyczące nauki przyjmowania prawidłowej postawy ciała i utrzymywanie jej podczas wykonywania czynności dnia codziennego np. siadanie, wstawanie, dźwiganie/podnoszenie przedmiotów itd.

Pacjenci uczą się prawidłowych wzorców ruchowych poprzez ćwiczenia: metodą PNF, rozciągające, wzmacniające, kształtujące prawidłowe krzywizny kręgosłupa itd. Ważnym elementem terapii jest instruktaż do ćwiczeń w domu, który każdy pacjent otrzymuje z zaleceniami po zakończeniu terapii.

Zajęcia przeprowadzone są w cyklu pięciu spotkań,
każde spotkanie trwa ok. 1 godziny. Całkowity koszt zajęć (5 spotkań) wynosi 300 złotych.

Zajęcia odbywają się na ulicy Plac. Piłsudskiego 5 w Opolu.
Można umawiać się zarówno osobiście jak i telefonicznie (774420720)